Langeland Kommune

Demenskoordinator

I kommunen findes en person, hvis ansvar det er at sikre, at alle spørgsmål vedrørende demens videreformidles til de rette personer i kommunen.

I Langeland Kommune henvender man sig til demenskoordinatoren, som kan vejlede og skabe kontakt til pårørende, kommunens øvrige personale og eksterne samarbejdspartnere på demensområdet (såsom læger, sygehuse foreninger m.m.)

I Langeland Kommune kan du kontakte:

Demenskoordinator Tine Sorknæs
Tlf. 2137 2542 mellem. kl. 8 – 9
E-mail: tiso@langelandkommune.dk