Langeland Kommune

Formål med ældrerådet

Ældrerådet har flere formål. For det første skal rådet rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som bindeled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. Desuden skal rådet medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre. Og endeligt skal rådet samarbejde med kommunen om en ældrepolitik, der tager hensyn til de ældres selvbestemmelse og medindflydelse.

 

Sidst opdateret: 10. juni 2015