Langeland Kommune

Kørsel til egen læge og speciallæge

Efter sundhedslovens bestemmelser har pensionister ret til kørsel eller befordringsgodtgørelse

Betingelser for at kunne benytte ordningen

  1. Du skal være pensionist
  2. Du må ikke kunne anvende offentlige transport midler af helbredsmæssige årsager
  3. Du skal være omfattet af sikringsgruppe 1.
    Du kan se din sikringsgruppe på dit gule sygesikringskort.
  4. I husstanden må der IKKE være bil, som kan benyttes

Det er således vigtigt, at du er opmærksom på, at der kun kan bevilges kørsel, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv kan transportere dig og/eller anvende offentlig transport.

Der kan alene ydes kørsel til og fra alment praktiserende læge samt til og fra speciallæge med henvisning.

Der er ikke mulighed for at få kørsel til behandling hos f.eks. fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor, fodterapi og optiker.

Transport til sygehusene er heller ikke omfattet af ordningen. Der henvises her til Region Syddanmarks patientkontor eller sygehusenes kørselskontorer.

For at komme med i ordningen, skal du søge via 'ansøg om fribefordring' i selvbetjeningsboksen i højre side..

Bestilling af kørsel

Lægekørsel bestilles ved Flextrafik (Fynbus) på tlf. 6311 2255 alle hverdage mellem kl. 7 – 16 og du skal bestille senest dagen før, du har tid hos lægen / speciallægen.

Vi gør opmærksom på, at afhentning på bopælen kan ske op til 1½ time, før man skal være ved lægen.

Akut behov

Hvis du får akut brug for lægekørsel udenfor bestillings-centralens åbningstider, skal du selv rekvirere en TAXA og betale din kørsel.
Du kan sende din kvittering for kørslen til Langeland Kommune, hvorefter beløbet vil blive indsat på din NemKonto (dvs. den konto hvor din pension indgår).

Sidst opdateret: 05. september 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00