Langeland Kommune

Udlejning af hjælpemidler til turister og gæster på Langeland

Priser og retningslinjer for udlejning af hjælpemidler

Personer som har behov for personlig pleje, har ret til, i den midlertidige kommune, at få stillet de hjælpemidler til rådighed som er nødvendige for at kommunens personale kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Udgifterne hertil faktureres af hjemkommunen på lige fod med udgiften til personlig pleje.

Er der derimod tale om et besøg hvor der ikke er behov for personlig pleje, må gæsten klare sig selv. Dette kan afhjælpes ved at gæsten selv medbringer nødvendige hjælpemidler eller lejer disse, hvis hjælpemidlet forefindes på depotet.

Langeland Kommune kan yde udlån af hjælpemidler til følgende personer:

  • Personer/turister, der har et skriftligt betalingstilsagn fra egen hjemkommmune
  • Personer/turister med handicap, som kommer til Langeland og har behov for at låne hjælpemidler, men som ikke medbringer en forhåndsgaranti fra bopælskommunen.
  • Andre personer med handicap, der ikke er omfattet af kommunernes eller sygehusenes forpligtelse til at stille hjælpemidler til rådighed
  • Private og andre til undervisning m.v.

Prisliste

Kr.

Pr. døgn

Kr.

Pr. uge

Kr.

Pr. måned

Kørestole

100

400

1.000

El-seng + madras

100

400

1.000

Personløfter/ Stålift inkl. sejl

100

400

1.000

Antitryksårsmadras

100

400

1.000

Toiletforhøjer/stativ

100

200

500

Badetaburet

100

200

500

Toiletstol

100

200

500

Rollator

100

200

500

Ramper

100

200

500

Dropstativ

100

200

500

Mindre hjælpemidler som stokke / sengeklodser m.v. kan købes, eller evt. lejes for kr. 25 pr. døgn.

Transport

Vi kan køre hjælpemidler ud. Prisen gælder for hver vej (også ved ombytning). Dobbelt takst udenfor arbejdstid.

Kr. 500 pr. el-seng. Mandag – onsdag mellem kl. 8 - 16

Kr. 100 pr. stk. for andre hjælpemidler. Desuden fredag mellem 8 - 12

Kr. 200 ved 3 – 5 stk.

Den besøgende må meget gerne selv hente/aflevere sine hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet.

 

Sidst opdateret: 24. april 2013

Kontakt

Hjælpemiddeldepotet
Spodsbjervej 129 A
5900 Rudkøbing
(indkørsel fra Ellehaven)

tlf: 6351 6125 

Træffetid

Hjælpemiddelterapeuterne træffes

tlf. 6351 6621 eller
tlf. 6351 6622

Mandag og tirsdag
12.30 - 14.00

Torsdag og fredag
10.00 - 12.00