Langeland Kommune

Kulturpolitik for Langeland Kommune

kommunalbestyrelsen vedtog den 3. juli 2017 Langeland Kommunes første Kulturpolitik, med tilhørende Handlingsplan.

Målet for Kulturpolitikken er at:

  • Kulturen skrives i fremtiden ind i relevante politiske strategier
  • Kunst og kultur anvendes i større udstrækning i PR-, turisme- og bosætningsøjemed
  • Kulturaktører og kunstnere har et sted at henvende sig kommunalt for at få hjælp og vejledning indenfor netværk, lokaler m.m.
  • Nedsættelse af et kulturelt samråd undersøges og behandles politisk
  • Kunst og kultur er for alle og anerkendes som en vigtig faktor i det gode liv
  • Kunst og kultur skal præsenteres for børn og unge som særligt indsatsområde

Bilag:

 

Historie:

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 21. marts 2017, at sætte kulturpolitikken i offentlig høring.

Langeland Kommune har ikke tidligere haft en kulturpolitik. Der blev derfor indkaldt til cafédrøftelser om kulturpolitik for at finde nogle fællesnævnere. Der blev sammensat en skrive-gruppe af interesserede, som ud fra fællesnævnerne har skrevet Kulturpolitikken.

Kulturpolitik for Langeland Kommune var i høring i perioden den 3. april – 1. maj 2017.

Kulturelt Samråd består af 11 medlemmer som du kan se via nedenstående link:

 

 

Sidst opdateret: 13. marts 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00