Langeland Kommune

Museer på Langeland

På Langeland og Strynø findes mange forskellige museer og samlinger

 Langelandsfortet fra radar

Langelands Museum er et statsanerkendt museum og arbejder under Museumsloven. Fra august 2014 blev samdriftsaftalen med Øhavsmusseet opsagt mhp at genetabere et lokalt museum på Langeland.

Museet har mange udstillinger rundt på Langeland og udgiver desuden bøger om øens kulturhistorie.

 De langelandske museer omfatter følgende aktiviteter:

  • Koldkrigsmuseum Langelandsfort - et komplet søfort fra den kolde krig
  • Skovsgård Herregård rummer udstillinger om herskab og tjenestefolk, samt et vogn- og skovbrugsmuseum
  • Museet i Østergade rummer, foruden skiftende særudstillinger, en gammel købstadshave med mange gamle roser og en permanent udstilling om fiskeri- og søfart
  • Museet Jens Winthersvej rummer en arkæologisk udstilling
  • Det gamle Apotek og Apotekerhaven har omvisninger i sommerperioden
  • Tobaksladen i Stengade ved Tranekær 
  • Aktuelle udstillinger på Langeland

Museet har det arkæologiske ansvar for Ærø samt farvandet rundt om Fyn og det østlige Sønderjylland.

Se også Turist- og Erhvervsforeningens beskrivelser af Langelands mange tilbud.

Sidst opdateret: 16. november 2015

Langelands Museum

Jens Winthersvej 12
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 61 20 00 / 63 51 63 00  

Turist- og Erhvervsforeningen