Langeland Kommune

Medlems- og lokaletilskud

Langeland Kommune yder tilskud til foreningernes medlemmer under 25 år.

Medlemstilskud

Der gives tilskud pr. aktivt medlem i forhold til kontingentets størrelse, p.t. maks. 140 kroner pr. medlem.

Lokaletilskud

Der gives tilskud til andelen af medlemmer under 25 år til egne eller lejede lokaler. Der ydes p.t. tilskud på 70% af lokaleudgiften til medlemmer under 25 år.

Nye ansøgninger, samt ændringer af nuværende ansøgninger skal behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Godkendte tilskud søges en gang årligt sammen med regnskab for forrige år på skemaet ”Budgetansøgning og Regnskabsskema”. Skemaet indsendes senest d. 15. april før tilskudsåret.

Der skal også indsendes skema til godkendelse af Folkeoplysende forening, formandens beretning, referat fra generalforsamlingen samt bilag til lokaleudgifterne.

Tilskuddene udbetales med 100% af medlemstilskuddet og 75% af lokaletilskuddet i godkendelses året. De resterende 25% af lokaletilskuddet udbetales eller modregnes ved regnskabsaflæggelse.

 

Sidst opdateret: 12. februar 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00