Langeland Kommune

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Langeland Kommune yder tilskud til kurser i træning og ledelse.

Frivillige folkeoplysende foreninger kan søge tilskud fra Kursuspuljen til leder- og instruktøruddannelse.

Ansøgning indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen. Der kan indsendes ansøgning hele året, men Folkeoplysningsudvalget behandler kun ansøgningerne 4 gange om året i marts, juni, september og november.

Du kan rekvirer ansøgningsskemaet ved at kontakte Kultur og Fritid.

Sidst opdateret: 21. august 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00