Langeland Kommune

Retningslinjer for pulje til idrætshaller og klubhuse

Selvejende idrætshaller og klubhuse i Langeland Kommune, kan søge om tilskud

Der kan søges om støtte til vedligeholdelsesarbejder, energibesparende tiltag og opgraderinger af eksisterende bygninger, eksempelvis: ombygninger, ny indretninger eller tilbygninger.

Der kan ikke søges til allerede igangsatte projekter, og der kan ikke søges til drift.

Der er afsat 750.000,- kr. i både 2016 og 2017.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgningens titel
  • Ansøgers navn, CVR nr. og adresse samt kontaktpersons navn, telefon nr. og e-mail adresse
  • Kortfatte beskrivelse af det ansøgte (max. 50 ord)
  • Det ansøgte beløb
  • En kortfattet redegørelse for det ansøgte beløb, f.eks. overslag/tilbud fra håndværkere, mængde af frivilligt arbejde m.m.
  • Påtænkt udførelsestidspunkt
  • Eventuelle bilag, tegninger, beskrivelser m.m.

Der bliver to ansøgningsrunder. Ansøgningsfrist er 1. februar 2016 og 1. februar 2017.

Ansøgninger der ikke bevilges tilskud i 1. runde overføres til 2. runde.

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget træffer beslutning om hvilke ansøgninger, der tildeles tilskud.

I forbindelse med indhentning af håndværkertilbud m.m. skal Langeland Kommunes retningslinjer anvendes bl.a. ved en sum på 50.000-500.000 skal der indhentes to underhåndsbud og arbejdsklausul skal anvendes.

Tilskud kan udbetales i to rater. Op til 50% ved opstart, resten efter afslutning i forbindelse med fremsendelse at regnskab og slutmelding. Ikke anvendte midler tilfalder puljen.

I forbindelse med omtale, annoncering m.m. skal det oplyses at Langeland Kommune har ydet støtte til projekterne.

Retningslinjerne skal revideres mellem ansøgningsrunden 2016-2017. 

Sidst opdateret: 21. december 2015