Langeland Kommune

Lokaler under Folkeoplysningen

Langeland Kommune skal anvise offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger, der opfylder Folkeoplysningslovens betingelser for tilskud.

Udlån finder hovedsagelig sted i folkeskolerne og i Borgerhuset, men der er også mulighed for at låne lokaler i andre offentlige bygninger, hvis udlånet kan indpasses i det primære formål.

Prioritering af lokalerne

Anvisning af lokaler og udendørsanlæg prioriteres i følgende rækkefølge:

  1. Aktiviteter for børn og unge
  2. Folkeoplysende voksenundervisning - herunder aktiviteter i tilknytning hertil
  3. Aktiviteter for voksne 

Lokaler der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal først og fremmest anvendes hertil.

Desuden udlåner Langeland Kommune lokaler til foreninger udenfor uden for Folkeoplysningsloven.

Udlånet administreres af Kultur- og Fritidsafdelingen, og ansøgningen indsendes senest 1. maj. 

 

Sidst opdateret: 31. marts 2016

Retningslinjer for lokaleudlån

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00