Langeland Kommune

Prismodtageren 2013

Direktør Mikkel Bohm, Danish Science Factory

Ved udvælgelsen af prisvinderen har priskomiteen lagt stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til, at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Mikkel Bohm tildeles H.C. Ørsted Prisen 2013 for sit fornyende, uegennyttige og utrættelige arbejde med at skabe begejstring for naturvidenskab blandt børn og unge - og gøre naturvidenskab til en helt naturlig del af børn og unges dannelse. Mikkel Bohm er brobygger mellem forskning og den naturfaglige praksis i skoler, museer og oplevelsescentre, og han er bannerfører for samarbejde mellem formelle og uformelle naturfaglige læringsmiljøer. Mikkel Bohm er en dynamisk organisator, der er god til at skaffe midler til arbejdet med at give børn og unge mulighed for, at opleve glæden ved at beskæftige sig med naturvidenskab. 

Priskomite for H.C. Ørsted Prisen

Priskomiteen tilrettelægger, drøfter og udpeger årets modtager af H.C. Ørsted Prisen. Komiteen offentliggør også årets prisvinder koblet med en uddybende beskrivelse. Komiteen udpeger prismodtageren på baggrund af den uddybende fundats for prisen med tilhørende kriterier mm. H.C. Ørstedselskabet har nedsat priskomiteen, og der er følgende medlemmer:

  • Prodekan Claus Michelsen, Ørstedselskabet og formand for pris komiteen
  • Medlem af Folketinget og tidligere minister Bertel Haarder
  • Direktør og tidligere minister Charlotte Sahl Madsen
  • Professor og centerleder Johannes Nørgaard Frandsen
  • Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
  • Formanden for Ørstedselskabet, Troels Krøyer
Sidst opdateret: 25. april 2018

H.C. Ørstedprisen 2013

Sommerfuglen er udført i sølv og emalje af smykkekunstner Sabine Majus Hansen, Langeland