Langeland Kommune

Overordnede tildelingskriterier

Langeland Kommunes tildelingskriterier tager udgangspunkt i de nationale retningslinjer.

 • Langeland Kommune vurderer om der skal ydes økonomisk støtte til en frivillig social forening eller organisation i henhold til § 18.
 • Der er 2 årlige ansøgningsfrister, hvor § 18-midlerne fordeles – 1. marts og 1. september.
 • For at sikre midler til nye initiativer eller indsatsområder afsættes 10 % af den afsatte økonomiske ramme til udvikling, herunder dygtiggørelse og uddannelse af de frivillige. Udviklingsmidlerne kan fordeles ud over de 2 årlige ansøgningsrunder.
 • Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.
 • Der gives ikke støtte til foreninger, der har en formue større end hvad der må anses for nødvendigt til almindelig drift.
 • Vurderingen sker på baggrund af en skriftlig ansøgning på et fortrykt ansøgningsskema
 • Aktiviteten skal have et konkret formål og primært udføres af frivillige.
 • Aktiviteten skal være lokalt forankret og primært være målrettet borgere i Langeland Kommune.
 • Det kan blive aktuelt at støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. Dog bør hovedparten af brugerne komme fra Langeland Kommune
 • Den økonomiske støtte ydes til formål, der skaber de fysiske rammer om den frivillige indsats, men kan også ydes til at lønne personale, der organiserer og koordinerer indsatsen.
 • Der kan ydes økonomisk støtte til en frivillig forening i en opstartsfase.
 • Krav til regnskab tilpasses foreningens kapacitet. Dog må foreningen kunne sandsynliggøre at støtten er brugt til det bevilgede formål.
 • Afslag gives skriftligt og skal indeholde en begrundelse.
 • Kommunens afgørelse på § 18-området kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sidst opdateret: 03. maj 2013

Kontakt

Pia Tholstrup
Sagsbehandler
Tlf. 6351 6076

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00