Langeland Kommune

FrivilligCenter Langeland

Frivilligcentrets formål er at støtte, styrke og udvikle det frivillige arbejde på Langeland

Det gør vi bl.a. ved at

  • Udlåne lokaler gratis til arrangementer, møder osv. som er relateret til frivilligt arbejde
  • Yde rådgivning og sparring til foreninger og frivillige – eksempelvis vedrørende vedtægter, fundraising, rekruttering, fastholdelse af frivillige og udvikling
  • Tilbyde foreningsservice i form af praktisk hjælp til kopiering, print, opsætning af foldere og hjemmeside
  • Hjælpe nye frivillige sociale initiativer i gang
  • Skabe netværk og samarbejdsrelationer på tværs af foreninger, med kommunen eller private virksomheder
  • Tilbyde kurser og foredrag der opkvalificerer frivillige og foreninger
  • Synliggøre foreninger og aktiviteter gennem vores hjemmeside, pressen og arrangementer
  • Annoncere frivillige jobs for foreninger og fungere som jobformidling for mennesker, der leder efter frivilligt arbejde

Hvem kan bruge FrivilligCenter Langeland?

Frivilligcenteret er et organ for alle, som har noget med den frivillige verden at gøre, offentlig som privat.
Som medlem enten personligt eller som forening – har man visse fordele, men alle er velkomne til at henvende sig i FrivilligCenteret.

Er FrivilligCentret en del af kommunen?

FrivilligCenter Langeland er ikke en kommunal instans, men en selvstændig forening med sin ege bestyrelse.
Selvom centerets driftsmidler tilføres af hhv. staten og kommunen, forvaltes driften uafhængigt af denne. Frivilligcenteret kan derfor fungere som en uafhængig organisation, der først og fremmest varetager foreninger og frivilliges interesser.
Der findes i dag lokale frivilligcentre i størstedelen af landets kommuner, og disse er alle medlemmer af en hovedorgani-sation kaldet FriSe (Frivilligcentre og selvhjælp).
Dermed er Frivilligcenter Langeland er del af et nationalt netværk, hvor nyheder, erfaringer og viden inden for den frivillige verden deles.

 

Sidst opdateret: 16. december 2014Louise Dyrholm
Centerleder
Fredensvej 3
5900 Rudkøbing

Personale træffes i centeret mandag - torsdag kl. 9 -15 og fredag efter aftale

Tlf: 2234 4533

kontakt@fcll.dk

www.frivilligcenterlangeland.dk