Langeland Kommune

Beskæring af buske og træer

Vedligeholdelse af beplantninger

Som grundejer er man af hensyn til færdselssikkerheden forpligtet til at klippe eller beskære beplantning, der hænger ud over kørebaner, cykelstier, fortove og rabatter langs offentlige og private fælles veje.

Beplantningerne kan genere fodgængere og cyklister og tage oversigten for øvrige trafikanter.

Vedligeholdelse

Beplantningen skal løbende vedligeholdes, således at det frie færdselsrum bliver opretholdt som vist indrammet med stiplet linje nederst på siden.

Gadelamper skal også friholdes for omsluttende og underliggende grene, som kan hæmme belysningen ned på vejarealet.

Tinglyste oversigtsarealer skal holdes beskårne i den fastsatte højde (normalt 80 cm).

Grundejere, der har hække og anden beplantning ud mod fortovs- og gangarealer skal sørge for, at den fulde bredde af fortovsarealet er til stede. Flisearealet og siderabatten mod skel skal således være friholdt for udragende beplantning.

Det frie færdselsrum

Beplantnings afstand til vej og sti

Lovhjemmel

Lov om offentlige veje § 87, samt Lov om private fællesveje § 61.

 

Sidst opdateret: 15. juni 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17