Langeland Kommune

Beskæring af buske og træer

Vedligeholdelse af beplantninger

Husk at du som grundejer har pligt til at beskære beplantning langs vej, fortov og sti, samt renholde arealer ud for din ejendom
For at sikre dine medborgeres trafiksikkerhed skal du som grundejer renholde og beskære beplantning så kørebaner, fortove og stier uhindret kan udnyttes i den fulde bredde.

Du skal beskære og klippe

        • Helt ind til skel
        • Så frihøjden over fortov/sti er minimum 2,75 m
        • Så frihøjden over vej er minimum 4,2 m

Herudover skal du ud for din ejendom

        • Fjerne ukrudt og feje befæstet fortov/sti
        • Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen
        • Renholde grøfter, rendestene og rendestensriste for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Kommunen henstiller til, at klipning og beskæring i overensstemmelse med reglerne sker snarest og senest den 1. juli 2019.

Beplantnings afstand til vej og sti 

Sidst opdateret: 06. september 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17