Langeland Kommune

Kommunens pligt til renholdelse og vintervedligeholdelse

Hvad gør kommunen?

Kommunen holder offentlige veje og stier rene efter en nærmere fastlagt plan. Det kan også ske, når særlige forhold gør det nødvendigt.

Uden for byer og bymæssige bebyggelser har kommunen kun pligt - bortset fra parkerings- og rastepladser og lignende - til at sørge for den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden.

  • Vi fejer og fjerner i et mindre omfang ukrudt på offentlige veje, stier og pladser.
  • Vi tømmer affaldskurve på offentlige steder.
  • Vi klipper og renholder rabatterne langs de offentlige veje og stier.

Du kan læse om retningslinjer for renholdelse og vintervedligeholdelse, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, i regulativet.

Desuden kan du se hvornår og hvor kommunen rydder sne, salter eller gruser og om grundejernes forpligtelser.

 

 

Sidst opdateret: 31. marts 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17