Langeland Kommune

Snerydning

Kommunens og grundejernes opgaver

Hvad gør kommunen?

Kommunens vejvæsen rydder sne og bekæmper glatføre på de vigtigste offentlige veje, pladser og stier. Boligveje og gangstier vil normalt kun blive ryddet for sne og glatførebekæmpet inden for normal arbejdstid, og først når de overordnede veje er ryddet.

Veje og stier i kommunen er inddelt i 5 vinter-vejklasser. Vi rydder sne alt efter hvilken vej-/stiklasse der er tale om.

Vi kaster med sneen ...

Under vejvæsenets snerydning af veje og stier kan det ske, at fejemaskiner og sneplove kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som grundejeren allerede har ryddet for sne. Det er selvfølgelig beklageligt – men grundejeren har desværre alligevel pligt til at fjerne sneen endnu en gang.

Hvad skal grundejeren gøre?

Grundejeren har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe på fortove ud for sin ejendom – og det gælder alle fortove rundt om ejendommen. Der skal sædvanligvis være ryddet sne og glatførebekæmpet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00.

Hvis nogen kommer til skade på fortovet, hvor du har pligt til at rydde og glatførebekæmpe, kan du blive draget til ansvar.

Mangler du gode råd?

  • Brug sand eller grus. Eller en blanding af halvt grus og halvt salt
  • 10 - 20 g salt pr. m2 er rigeligt. Fjern sne inden du salter. Fordel saltet jævnt
  • Saltlage virker hurtigere, og du skal bruge mindre salt:
    1 del salt til 4 dele lunkent vand i en vandkande med brusehoved
  • Køkkensalt er dyrere men nemmere opløseligt end vejsalt
  • Vælger du en lage af vejsalt, skal du huske at røre rundt ofte, da vejsalt falder til bunds.

Private fællesveje

Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje i bymæssig bebyggelse (i byzonen) påhviler de tilgrænsende ejendomme – og hver grundejer skal derfor fjerne sne og bekæmpe glatføre såvel på fortovene som på kørebanen ud til vejens midte.

På landet (i landzonen) er det brugerne af den pågældende private fællesvej, der skal rydde sne og træffe foranstaltninger mod glat føre.

 

Sidst opdateret: 31. marts 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17