Langeland Kommune

Private fællesveje

Læs om private fællesveje i by og på land

Private fællesveje

Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje og stier.

En privat fællesvej fører over en ejendom og tjener som adgangsvej for en anden ejendom.

Private fællesveje inddeles i to kategorier: Private fællesveje på landet og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

På private fællesveje skal grundejerne selv sørge for vedligeholdelse af vejen. Dette gælder både vejareal, evt. fortove og rabat.

Private fællesveje i byer og bymæssige områder

I byer og bymæssige områder skal vejen vedligeholdes af de grundejere, hvis ejendomme grænser til vejen.

Private fællesveje på landet

På landet skal vejen vedligeholdes af brugerne af vejen.

Vejsyn

Hvis grundejere ikke kan blive enige om, hvordan en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller der er uenighed om fordelingen af arbejdet, kan kommunen efter begæring fra en vejberettiget eller på eget initiativ afholde et vejsyn.

Ved et vejsyn fastsættes niveauet for vedligeholdelse og dermed det nødvendige arbejde til istandsættelse af vejen. Desuden fastlægges fordelingen af udgifterne ved arbejdet. Reglerne er gældende for begge områder.

Anlæg af private fællesveje

Etablering og ændring af private fællesveje kræver vejmyndighedens godkendelse forinden.

Særligt om sommerhusområder

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, at Privatvejslovens afsnit III (Lov om private fællesveje) skal være gældende for alle private fællesveje beliggende i sommerhusområder i kommunen.

Sommerhusområderne fremgår af kommuneplanen.

 

 

 

Sidst opdateret: 31. marts 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17