Langeland Kommune

Overkørsler og overgange

En adgang til kommunevej eller privat fællesvej kaldes overkørsel eller overgang

Hvis din ejendom støder op til en kommunevej eller en privat fællesvej, og du ønsker at lave eller ændre en overkørsel, en vejtilslutning, en stitilslutning eller en overgang skal du søge om tilladelse.

En overkørsel er for kørende adgang til vejen, og en overgang er for gående adgang.

Regulativ for adgangsforhold

Kommunalbestyrelsen har godkendt et sæt regler for adgangsforhold til kommuneveje og private fællesveje. Reglerne er samlet i et regulativ, som du kan finde i boksen "Regulativ" til højre.

Søg om tilladelse

Du skal sende kommunen en ansøgning med

  • en begrundelse for etablering/ændring
  • en beskrivelse af det arbejde du ønsker at lave
  • en situationsplan med mål

Af situationsplanen skal det tydeligt fremgå, hvor du ønsker at placere overkørslen/overgangen med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Samtidig skal situationsplanen vise forhold som skilte, gadebelysning, træer, teknikskabe og lignende ved overkørslen/overgangen.

 

 

Sidst opdateret: 31. marts 2016

Regulativ

Overkørsler og overgange 

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17