Langeland Kommune

Gågader

Dispensationer for parkering og kørsel i gågader

Dispensation for parkering i gågader

Parkeringsdispensation kan udstedes til at parkere, hvor der normalt ikke må parkeres - eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der er parkeringsforbud.

Parkeringsdispensation kan kun udstedes til køretøjer, hvis det er nødvendigt for at arbejdsopgaven kan udføres - eksempelvis til:

 • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler og lign.)
 • Flyttebiler
 • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen
 • Pressevogne (TV, radio m.v.)
 • Enkeltstående offentlige arrangementer

Parkeringsdispensation kan kun udstedes:

 • Til enkeltstående arbejdsopgaver
 • For maks. én måned ad gangen (ved større opgaver)
 • Med politiets samtykke, hvor der er standsningsforbud

Parkeringsdispensation kan ikke udstedes:

 • I reklameøjemed
 • I parkeringsøjemed
 • Ved betalingsparkering
 • Som generel dispensation

 

Dispensation for kørsel i gågader

Kørselsdispensation kan udstedes til kørsel i gågade, torveplads og lign., hvis arbejdet ikke kan udføres i den tilladte varetilførselstid mandag - lørdag i tiden 05-11 - eksempelvis til:

 • Håndværkere (i forbindelse med renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.)
 • Flyttebiler
 • Akutte arbejdsopgaver
 • Der kan i enkeltstående tilfælde gives kørselsdispensation til kørsel med invalide - herunder taxikørsel.
  Tilladelse til taxikørsel kan meddeles telefonisk

Generel kørselsdispensation kan udstedes til:

 • Kørsel - over kortest mulig strækning - til personer, der kan dokumentere, at de har rådighedsret til en bestemt p-plads, hvortil der kun kan køres via gågade, torv el. lign.
 • Pengeinstitutters sikkerhedsbetingede værditransporter

Generel kørselsdispensation udstedes ikke til: 

 • Varekørsel uden for den tilladte varetilførselstid
 • Kørsel til læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling
 • Kørsel med personer til fotograf el. lign.
Sidst opdateret: 31. marts 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17