Langeland Kommune

Aktuelle projekter

Læs om igangværende projekter på veje og havne

Renovering af Nørrebro, Rudkøbing

Projektet er afviklet i et samarbejde mellem Langeland Forsyning (vand, spildevand og regnvand), Midtlangeland Fjernvarme (varme), Langelands Elforsyning (el) og Langeland Kommune (fortov og vej).

Det er således lykkedes at samle alle aktører i et fælles udbud og efterfølgende afvikling af arbejdet.

Hele renoveringen har kostet ca. 11,5 mio. kr., og beløbet er fordelt imellem forsyningsselskaberne.

Vejen blev åbnet for gennemkørende færdsel den 19. november 2015.

Det tidligere 12 meter brede tværprofil på Nørrebro er ændret markant. Der er nu etableret 2,25 m smal delt sti for hhv. cyklister og fodgængere.

Kørebanen er udlagt i en bredde på 5,5 m, og der er anlagt parkeringslommer skiftevis i begge vejsider med det formål at dæmpe hastighed. Parkeringslommerne er afgrænset af små planteøer.

Der er afmærket med en vejledende hastighed på 40 km/t og indført parkeringszone, hvor parkering kun er tilladt i de nye parkeringsbåse. Forbud mod gennemkørsel med lastbiler og forbud mod traktorkørsel er opretholdt.

 

Sidst opdateret: 25. august 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17