Langeland Kommune

Post til døren

Hvis du er funktionshæmmet eller handicappet, kan du få bragt posten til din dør.

Brevsprække

Du skal ansøge Langeland Kommune, og når du søger skal du være opmærksom på følgende:

 

Får du allerede hjælp fra kommunen

Modtager du allerede en eller flere typer hjælp i henhold til serviceloven og/eller sundhedsloven, så afgør kommunen på baggrund af de allerede eksisterende journaloplysninger samt personkendskab, om du er ude af stand til selv at hente posten.
Der skal således ikke foretages en ny funktionsvurdering.

Får du ikke hjælp fra kommunen

Du modtager ikke nogen hjælp fra kommunen og er ikke kendt af sagsbehandlerne. Du skal derfor have en lægeerklæring fra egen læge, der dokumenterer at du er ude af stand til selv at hente posten. Lægeerklæringen skal du selv betale.

Midlertidig post til døren

Der er mulighed for at få en midlertidig ordning om post til døren f.eks. i forbindelse med tilskadekomst eller rekonvalescens. Den midlertidige ordning gælder for 6 måneder, men kan fornys efter ansøgning.
Afgørelse om midlertidig post til døren ordninger træffes på baggrund af en skriftlig ansøgning og oplysninger som myndigheden allerede er i besiddelse af. 

 

Sidst opdateret: 17. november 2015

Kontakt

Tlf: 6351 6070
Kl. 10 - 12 alle dage undtagen onsdag