Langeland Kommune

Hjørnet

Hjørnet er et aktivitets- og samværstilbud til mennesker med psykiske problemer eller lidelser og for socialt udsatte

  

Hjørnet ligger i Gl.skrøbelev lidt udenfor Rudkøbing og har åbent alle ugens dage fra kl. 8 - 22.

Hjørnet består af

- et døgndækket bofællesskab med 5 lejligheder + 2 akutboliger
- en alkoholfri café
- et køkken
- et værested hvor der er forskellige aktiviteter
- et værksted med mulighed for mindre reparationer og udendørs opgaver

Henvisning til Hjørnet/Støttekontaktperson

Alle kan henvise direkte til lederen af Bo- og Værestedet. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en vurdering af, om personen tilhører målgruppen.
Der kan også rettes henvendelse direkte til støtte-kontaktpersonen for en mere uformel snak om mulighederne i Bo- og Værestedet.

Visitation

Visitation til Hjørnets forskellige tilbud går gennem Sundhed og Omsorg i Langeland Kommune.

Nyttig links:

Sidst opdateret: 06. november 2018