Langeland Kommune

Handicappolitik

Langeland Kommunes handicappolitik dækker alle forvaltningsområder.

Handicapsymbol

Handicappolitikken skal være en naturlig og selvfølgelig del af alle sammenhænge for både politikere og ansatte i Langeland Kommune. Den skal være rammen omkring de reelle handlinger, hvor Handicaprådet står for udformningen af tids- og handleplaner.

Handicappolitikken har til formål at sørge for lige muligheder for hele befolkningen i Langeland Kommune, således at der hele tiden stræbes efter, at alle borgere har samme muligheder uanset den enkelte persons funktionsniveau. Handicappolitikken skal også være et redskab til dialog og udvikling af kommunen og skal derfor revurderes jævnligt.

 

Sidst opdateret: 29. januar 2018