Langeland Kommune

Vi lægger vægt på...

 Ved Vesterhavet

  • At det enkelte menneske er hovedperson i eget liv
  • At vedligeholde og udvikle kompetencer
  • At have en anerkendende, værdsættende og respektfuld tilgang til hinanden
  • At netværk er betydningsfuldt for alle
  • At tage udgangspunkt i hverdagens successer
  • At have tid til nærvær med den enkelte
  • At tilgodese den enkeltes behov for tryghed, pleje og omsorg
  • At motivere til sund kost og motion
Sidst opdateret: 29. april 2013