Langeland Kommune

Økonomi

Fællesstue

  • Du skal betale husleje, som dækker egen lejlighed og fællesareal
  • Vand, varme og el er indeholdt i huslejen
  • Du har mulighed for at søge om boligydelse
  • Du skal betale til en fælles kostkasse
  • Du skal betale til en fælles budgetkasse, som dækker indkøb af fælles rengøringsmidler, nyanskaffelser til fællesarealerne og andre fælles indkøb
  • Du har mulighed for at være medlem af en busforening, som ejer bo- og støttecentrenes 4 busser

 

 

Sidst opdateret: 29. april 2013