Langeland Kommune

Tandpleje

Langeland Kommunale Tandpleje tilbyder gratis undersøgelse, forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge i alderen 0 til 18 år.

Tandplejen er opsøgende og sørger automatisk for indkaldelse til tandeftersyn, men du er altid velkommen til at henvende dig.

Alle børn bliver indkaldt til 1. undersøgelse når de bliver 3 år., men forældre til børn fra 0 til ca. 3 år er velkommen til at ringe og aftale en tid for konsultation.

Tandplejen tilrettelægger indkaldelserne efter det enkelte barns behov.

Børn med særlige behov indkaldes hyppigere. Børn med meget fine tænder kan opleve, at der er op til 12 måneder mellem undersøgelserne.

Du kan altid få at vide, hvornår dit barn indkaldes igen. Vi anbefaler, at forældrene hjælper børnene med tandbørstningen til de er ca. 9-10 år.

Alle børn visiteres i 6 klasse af en specialtandlæge med henblik på vurdering af tandstillingen. Tandreguleringsbehandlinger foretages i samarbejde med en specialtandlæge.