Langeland Kommune

Småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle småbørnsfamilier.

Baby på maven 

Hjemmebesøg

Der tilbydes 6 hjemmebesøg i barnets første leveår. Og når barnet er 1½ år tilbyder vi også et hjemmebesøg, her er der mulighed for, at drøfte barnets udvikling, adfærd og selvstændighedstræning eller andre emner som i finder relevante i forhold til jeres barn. Sundhedsplejersken vil vurdere barnets almene udvikling og sundhedstilstand.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager afsæt i nogle særlige opmærksomhedspunkter i forhold til barnets alder. Det er altid muligt for forældrene at tage et emne op, som de gerne vil have drøftet med sundhedsplejersken.

På nedenstående link kan du søge mere information.

Via Sundhedsstyrelsen hjemmeside kan du også, hente nedenstående to nyttige bøger.

Besøg efter behov

Nogle børn og deres familier kan have brug for vejledning og rådgivning ud over de fastsatte besøg. Det er altid muligt at kontakte Sundhedsplejen for at aftale et ekstra hjemmebesøg.

Sidst opdateret: 01. juni 2017