Langeland Kommune

Skolebørn

Sundhedsplejen samarbejder med alle kommune- privat og friskoler på Langeland.

Skolebørn

Der foretages ind- og udskolingsundersøgelser af eleverne i 1. klasse og 8. klasse.

I 0. klasse undersøges for højde/vægt, syns- og høreprøve.

I 5. klasse tilbydes undersøgelser og individuelle sundhedssamtaler.

Forældrene er altid velkomne til at deltage.

Hvad kan man tale med en sundhedsplejerske om til sundhedssamtalen:

  • Sunde vaner grundlægges i barndommen
  • Søvn, mad og motion
  • Skilsmisseproblematikker
  • Relationer – ex: Venner
  • Hvad er forældreansvar – og hvorfor er det vigtigt at være tydelige forældre
  • Søskenderelationer i forskellige familier
  • Alle udfordringer omkring det at være en familie på godt og ondt.

Børn i specialklasser undersøges hvert eller hvert andet år.

Desuden tilbydes børn/unge med særlig behov ekstra samtaler eller besøg efter aftale med deres familier.

Gruppepædagogisk indsats

Sundhedsplejen tilbyder pubertetsundervisning til 5/6. klasser

Konsulentfunktion

Sundhedsplejen yder konsulentbistand til dagpleje, daginstitutioner, SFO og skoler. Konsulentfunktionen består i generelt sundhedsfremmende og forebyggende vejledning og rådgivning. 

 

Sidst opdateret: 01. juni 2017