Langeland Kommune

Sundhedspleje

Sundhedsplejen i Langeland Kommune er organiseret under Social og Familie.

Sundhedspleje 

Sundhedsplejen arbejder efter sundhedsstyrelsens 'Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge' med udgangspunkt i Lovbekendtgørelsen af 2011.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker med en videregående teoretisk uddannelse samt praktik fra børne og barsles-afdelinger og hjemmepleje.

Sundhedsplejen betjener sig af et elektronisk journalsystem, hvortil du har adgang som forælder, og hvorfra du kan sende sikker mail.             

Sundhedsplejerskerne arbejder som et team for at opnå et ensartet tilbud til alle dele af øen og for at have et højt fagligt kvalitetsniveau.

Sundhedsplejersker har journalpligt, underretnings- og tavshedspligt.

 

Sundhedsplejens journalsystem


 Logo til Sunhedsstyrelsen

Klik på billedet for, at gå til systemet.