Langeland Kommune

Sundhedspleje

Sundhedsplejen i Langeland Kommune er organiseret under PPR & Sundhedsplejen – Læring & Trivsel.

Sundhedspleje 

Sundhedsplejen arbejder efter sundhedsstyrelsens 'Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge' med udgangspunkt i Lovbekendtgørelsen af 2011.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker med en videregående teoretisk uddannelse samt praktik fra børne og barsles-afdelinger og hjemmepleje.

De 3 Sundhedsplejesker i Langeland Kommune er:

Koordinerende Sundhedsplejerske, Jeanette Juel Koll Mobil: 20361624, Mail: jejuko@langelandkommune.dk

Sundhedsplejerske Anna Sofie Sparboom, Mobil: 23993289, Mail: ansosp@Langelandkommune.dk

Sundhedsplejerske Inge-Lise Poulsen, Mobil: 20195271,Mail: inbo@langelandkommune.dk

 

Sundhedsplejen betjener sig af et elektronisk journalsystem, hvortil du har adgang som forælder, og hvorfra du kan sende sikker mail.             

Sundhedsplejerskerne arbejder som et team for at opnå et ensartet tilbud til alle dele af øen og for at have et højt fagligt kvalitetsniveau.

Sundhedsplejersker har journalpligt, underretnings- og tavshedspligt.

Samtykke til behandling af dit barn ved sundhedsplejerske i Langeland Kommune.

For at vi kan holde Sundhedssamtale med jeres børn i skolen, bedes i udfylde en Samtykkeerklæring (se nedenstående). Denne finder I på www.sundhedsvejen.dk. I logger ind med Nem-Id, og kommer på den måde direkte ind på jeres børn.

Jeg giver som forældremyndighedsindehaver samtykke til, at mit barn kan modtage sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser samt forebyggende helbreds-undersøgelser ved ind- og udskoling efter sundhedsloven.

Jeg er informeret om, at der ved manglende samtykke ikke vil blive foretaget de ovenover nævnte behandlinger af mit barn. Jeg giver mit samtykke på baggrund af generel skriftlig information fra sundhedsplejerskerne i Langeland Kommune. Jeg er informeret om, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke og er gjort bekendt med konsekvenserne heraf.

 

Sundhedsplejens journalsystem


 Logo til Sunhedsstyrelsen

Klik på billedet for, at gå til systemet.