Langeland Kommune

Småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle småbørnsfamilier.

Baby

Hjemmebesøg

Der tilbydes 5 hjemmebesøg i barnets første leveår.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager afsæt i nogle særlige opmærksomhedspunkter i forhold til barnets alder.
Det er altid muligt for forældrene at tage et emne op, som de gerne vil have drøftet med sundhedsplejersken.

Se Sundhedsplejens plan over kontakter/tilsyn med gravide og småbørns trivsel og sundhed.

sundhedsplejersken.dk kan du søge mere information.

1½ års konsultation

Når jeres barn er ca. 1½ år, vil I blive indbudt til en konsultation hos sundhedsplejersken sammen med andre forældre og deres 1½-årige børn.
Her er der mulighed for at drøfte barnets udvikling, adfærd og selvstændighedstræning eller andre emner, som I finder relevante i forhold til jeres barn.
Sundhedsplejersken vil vurdere barnets almene udvikling og sundhedstilstand.

Besøg efter behov

Nogle børn og deres familier kan have brug for vejledning og rådgivning ud over de fastsatte besøg.
Det er altid muligt at kontakte Sundhedsplejen for at aftale et ekstra hjemmebesøg.

Sidst opdateret: 13. marts 2013

Kontakt

Sundhedsplejerskerne i distrikt Nord, Midt og Syd