Langeland Kommune

Skolebørn

Sundhedsplejen samarbejder med alle kommune- privat og friskoler på Langeland.

Skolebørn

Der foretages ind- og udskolingsundersøgelser af eleverne i 1. klasse og 8. klasse.

I 0. klasse undersøges for højde/vægt, syns- og høreprøve.

I 5. klasse tilbydes undersøgelser og individuelle sundhedssamtaler.

Forældrene er altid velkomne til at deltage.

Børn i specialklasser undersøges hvert andet år.

Desuden tilbydes børn/unge med særlig behov ekstra samtaler eller besøg efter aftale med deres familier.

Sundhedsstyrelsens side 'En lettere barndom' kan du få råd om børns overvægt.

Gruppepædagogisk indsats

  • Sundhedsplejen tilbyder pubertetsundervisning til 5/6. klasser

Konsulentfunktion

Sundhedsplejen yder konsulentbistand til dagpleje, daginstitutioner, SFO og skoler.
Konsulentfunktionen består i generelt sundhedsfremmende og forebyggende vejledning og rådgivning. 

 

Sidst opdateret: 17. juli 2014