Langeland Kommune

Mødregrupper

Alle nybagte mødre i Langeland Kommune bliver inviteret til at deltage i mødregruppe.

Mødregruppe

 

Gruppen inviteres og etableres af sundhedsplejersken, som deltager 1. gang. I gruppen er der mulighed for at udveksle erfaringer og skabe netværk med andre mødre.

Åben mødregruppe

Der er åben mødregruppe hver 14. dag, hvor 2 sundhedsplejersker er til stede.
Sundhedsplejersken kan visitere dig til gruppen, hvis I sammen skønner at du har et særligt behov for råd, vejledning og samvær med andre mødre i lignende situation.

Screening for efterfødselsreaktioner

Alle nybagte mødre i Langeland Kommune bliver screenet for efterfødselsreaktioner.
Se folderen om Efterfødselsreaktioner.

Sidst opdateret: 14. juli 2014

Kontakt

Sundhedsplejerskerne i distrikt Nord, Midt og Syd