Langeland Kommune

Hvad kan UU-vejlederen hjælpe med?

Vejlederens opgaver i folkeskolen og for unge under 25 år.


Hvis du er folkeskoleelev i Langeland Kommune og går i 6.-10. klasse:

 • Vejlederen er med til forældremøder i 6. og 8.-10. klasse for at fortælle om årets planlægning inden for vejledning og svare på opklarende spørgsmål.
 • Der er to uddannelsessamtaler med alle elever i 8.-10. klasse. Ved behov er der mulighed for ekstra samtaler.
 • 6. klasse introduceres for UU-vejledningen. Alle udfylder samtaleark, som gennemlæses og kommenteres af vejlederen. Der er mulighed for samtale ved behov.
 • 7. klasse introduceres for de forskellige ungdomsuddannelser og udfylder samtaleark, som gennemlæses og kommenteres af vejlederen. Der er mulighed for samtale ved behov.
 • 8. klasse har introduktionsuge, hvor du besøger uddannelsessteder i Svendborg og Odense sammen med din klasselærer. Der er mulighed for praktik ved behov
 • 9. klasse er i erhvervspraktik i en uge – ved behov er der mulighed for flere uger i løbet af året.
 • Uddannelsesmesse i Svendborg for elever 9. og 10. klasse.
 • Uafklarede elever i 9. klasse tilbydes et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse inden endelig stillingtagen til evt. ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
 • Alle elever i 10. klasse deltager i et brobygningsforløb på en eller flere ungdomsuddannelser. Ved behov er der mulighed for praktikforløb i løbet af skoleåret.
 • Der vil være mulighed for i 9. og 10. klasse at tale med UU-vejlederen ved skole/hjemsamtaler omkring kommende valg af 10. klasse eller ungdomsuddannelse.
 • Tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse.
 • Forældre/elever/lærere kan altid henvende sig til vejlederen.


Hvis du ikke er fyldt 25 år og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse:


Ungdommens Uddannelsesvejledning kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig. Du kan bl.a. få vejledning om:

 • hvilke muligheder du har for uddannelse 
 • kontakt med uddannelsesstederne
 • adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit ønskestudium
 • praktikforløb og brobygning
 • økonomi under uddannelsen

 

 

Sidst opdateret: 15. april 2013

UU-vejlederne på Langeland

Anders Stricker
tlf: 2927 3012

Træffes på vejlederkontoret, Ørstedskolen tirsdag og onsdag + nogle torsdage.
Er tillige ungevejleder for 15-17 årige, som ikke går i grundskole.

Flemming Jensen
tlf: 2927 3005

Træffes på vejlederkontoret tirsdag og onsdag.

Bo Hansen
tlf: 2927 2959

Ungevejleder for unge mellem 18-25 år. Træffes efter aftale.

UU-center Sydfyn

Ungdommens Uddannelsesscenter, UU-Center Sydfyn, er vejlednings-centret for alle unge mellem 12-25 år (fra 6. klassetrin), som bor i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner.

KONTAKT

Centerleder Anne Marie Nyborg
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Tlf. 6223 4676

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag:
8.00-15.00

Fredag:
8.00-13.00