Langeland Kommune

Hvor finder jeg en vejleder?

Der findes vejledere i alle kommuner.


På hjemmesiden UddannelsesGuiden (nyt vindue) kan du finde en alfabetisk oversigt over alle UU-centre i landet. 

Vejledere i Langeland Kommune:


Karen Kusk: Alle folkeskoler og ungevejledningen i den tidligere Tranekær Kommune
Hans Jørgen Ravn: Ungevejledningen i de tidligere Rudkøbing og Sydlangeland kommuner

Flere oplysninger


Går du i folkeskolen, så undersøg, hvornår vejlederen er på din skole. Er du gået ud af grundskolen, kan du tage kontakt til en vejleder igennem din ungdomsuddannelse eller ved at henvende dig direkte til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sidst opdateret: 15. april 2013

UU-vejlederne på Langeland

Anders Stricker
tlf: 2927 3012

Træffes på vejlederkontoret, Ørstedskolen tirsdag og onsdag + nogle torsdage.
Er tillige ungevejleder for 15-17 årige, som ikke går i grundskole.

Flemming Jensen
tlf: 2927 3005

Træffes på vejlederkontoret tirsdag og onsdag.

Bo Hansen
tlf: 2927 2959

Ungevejleder for unge mellem 18-25 år. Træffes efter aftale.