Langeland Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015

Langeland Kommune er forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet

Kvalitetsrapporten skal give mulighed for:

  • Kvalitetssikring af driften, herunder opnåelse af politiske målsætninger
  • Systematisere arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling
  • Bidrage til en åben kommunikation om skolen.

Hensigten er at tilvejebringe en dokumentation, der kan styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen og træffe eventuelle beslutninger om opfølgning.

Rapporten udarbejdes årligt på baggrund af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter, der trådte i kraft i foråret 2007.  

Rapporten indeholder en vurdering af det faglige niveau på kommunens folkeskoler og skolevæsenet som helhed, belyst gennem rammebetingelser, de pædagogiske processer samt resultater. Rapporten skal endvidere indeholde oplysninger om opfølgning på eventuelle handlingsplaner i konsekvens af tidligere Kvalitetsrapporter. 

Rapporten bygger på data om de forskellige kvalitetsindikatorer indsamlet på skolerne, den kommunale forvaltning og fra eksterne kilder, og som opsummeres og vurderes i rapporten.

Sidst opdateret: 18. juni 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00