Langeland Kommune

Flere centrale elementer i folkeskolereformen

Motion og bevægelse

Et af de nye tiltag med folkeskolereformen er, at alle elever skal bevæge sig hver dag. Vi ved, at motion og bevægelse er med til at understøtte læring og den generelle trivsel, samt er med til at øge koncentrationen hos eleverne.
Derfor vil motion og bevægelse blive integreret i skoledagens undervisning således at alle elever i gennemsnit kommer til at bevæge sig minimum 45 minutter hver dag.

Den åbne skole

Visionen for den åbne skole i Langeland Kommune er at skolen i højere grad vil inddrage sin omverden. I første omgang vil der laves partnerskaber med Ungdomsskole, musikskole, bibliotek og enkelte idrætsforeninger. Dette skal være med til at skabe endnu bedre forudsætninger for at supplere den teoretiske læring med mere praksisorienteret læring.

Tættere samarbejde mellem skole og SFO/junior-og ungdomsklubber

Ved at skabe en mere sammenhængende skoledag skabes tættere sammenhæng imellem elevernes tid i skolen og tiden i SFO /klubberne. Dette skal være med til at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale på skolen og i SFO.
Det pædagogiske personale i SFO og klubberne vil også kunne være en del af selve skoledagen og dermed være med til at skabe en endnu højere grad af trivsel og tryghed hos det enkelte barn.

Resultat og læringsmål

Der skal udarbejdes læringsmål for den enkelte elev. Disse læringsmål skal løbende følges op så det bliver tydeligt for både eleverne, lærerne, ledelsen og forældrene hvor langt eleven er nået i sin læring, hvad næste læringsmål er samt hvordan eleven vil nå målet.
Derfor vil skolens evaluering og kommunens tilsyn primært have fokus på følgende: Klassens og den enkelte elevs læringsudbytte, elevernes trivsel, de nationale måltal, overgange til ungdomsuddannelse. Hyppigere evaluering med forældre og elever, som kan ske via mundtlig dialog og mail.

Sidst opdateret: 27. juni 2014