Langeland Kommune

Folkeskolereformen

Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft...

Den nye reform betyder at eleverne skal gå længere tid i skole end i dag:

0.-3. klasse: 30 timer
4.-6. klasse: 33 timer
7.-9. klasse: 35 timer

Lektiehjælp og faglig fordybelse

  • Skolerne tilbyder 2 timers lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne om eftermiddagen
  • Som forælder bestemmer du selv om dine børn skal deltage i de timer, der er afsat til lektiehjælp og faglig fordybelse

Skoledagen bliver længere – og mere varieret

Udover den traditionelle fagopdelte undervisning, vil mere undervisning finde sted udenfor klasseværelset.
Det kan være på museer, i skoven osv. Eleverne vil med tiden opleve at klubber, musikskoler, museer, erhvervslivet og andre foreninger, som skolen samarbejder med, bliver en del af undervisningen. Det er den type undervisning man kalder understøttende undervisning.

Eleverne får
- engelsk allerede fra 1. klasse
- tysk eller fransk fra 5. klasse
- valgfag fra 7. klasse
- I gennemsnit 45 minutters bevægelse om dagen

De kreative fag får nyt indhold

Sløjd og håndarbejde glider ud, og faget 'Håndværk og Design' kommer ind. Fagene bliver først obligatoriske fra skoleåret 2015-2016, men skolerne kan allerede nu gå i gang.

Alle disse tiltag sættes i værk for at nå de tre helt overordnede mål.

 

 

Sidst opdateret: 11. april 2016

Overordnede mål

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis