Langeland Kommune

Skoleindskrivning for skoleåret 2019-2020

Indskrivning til børnehaveklasse og SFO starter den 7. januar 2019

Skolestart 

Skoleindskrivning til 0. klasse er åben fra den 7-27. januar 2019 og kan tilgås med NemID.

Indskrivning i 0. klasse

  • Børn, der er født i kalenderåret 2013 eller før, og som ikke går i skole, skal indskrives til 0. klasse.
  • Børn, der er født inden 1. oktober 2014, kan efter forældrenes anmodning/henvendelse på skolen optages i 0. klasse.

Alle forældre med børn som bliver 6 år i 2019 får tilsendt brev i deres digitale postkasse, når skoleindskrivningen starter. Forældre hvis børn blev skoleudsat sidste år, får naturligvis også brev.

Hvordan foregår indskrivningen
Indskrivning foregår elektronisk ved at klikke på linket i selvbetjeningsboksen og kan tilgås med NemID fra en forælder, som har forældremyndighed over barnet.

Ved Web-indskrivningen kan du vælge at indmelde dit barn på distriktsskolen eller en anden skole end distriktsskolen. Du indtaster barnets børnehave, afkrydser et par felter og taster forældres telefonnummer og e-mailadresser og så er skoleindskrivningen gennemført. Der er plads til at angive andre kontaktpersoner og kommentarer.

Hvis du ønsker at indmelde dit barn på en anden folkeskole end distriktsskolen, vælger du den ønskede skole på listen og får en kvittering på ønsket. Du får besked om ønsket er imødekommet i marts.

Hvis dit barn skal skoleudsættes sker det efter aftale med børnehave, skole og PPR.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge elektronisk indskrivning, kan du henvende dig på Humble Skole, Ørstedskolen eller Nordskolen. Husk at medbringe din NemID, så vil skolens kontor hjælpe med indskrivningen.

I marts 2019 bliver alle forældre inviteret til informationsmøde på skolen om kommende skolegang og SFO.

Børn på Strynø

Hvis du bor på Strynø, skal du indskrive dit barn på Ørstedskolen og skrive Strynø Skole i bemærkninger/kommentarer.

Indskrivning på en privat skole

Hvis du ønsker at indskrive dit barn på en fri/privat skole, skal du henvende dig på den pågældende skole om indskrivning, men du skal også angive dit valg på web-indskrivningen, så kommunen ved at undervisningspligten opfyldes.

Alle børn som går i børnehave, bliver automatisk tilmeldt FØR-SFO for perioden maj-juli 2018 i den folkeskole, hvor de begynder deres skolegang.

HUSK OGSÅ indskrivning til SFO pr 1. august 2019

Hvis I har behov for pasning før eller efter skoletid, kan jeres barn få plads i SFO - skolefritidsordningen. Det gøres på Den Digitale Pladsanvisning.

Hvis du er i tvivl om indskrivning til SFO kan du henvende dig i Borgerservice, hvor du også kan låne en pc. Husk din NemID. 

Sidst opdateret: 19. december 2018

Behov for hjælp..

Kontakt Ørstedskolens Sekretariat
tlf: 6351 6444

Hverdage kl. 8 - 14