Langeland Kommune

Underretninger på børn og unge

Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år, så læs mere her

Som borger og som ansat i det kommunale har du pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Det kan eksempelvis være alvorlig mistrivsel og omsorgssvigt eller fysiske overgreb.

Du kan sende underretningen skriftligt eller du kan rette telefonisk henvendelse til os - se kontaktoplysningerne i højre side.

Når du vælger at underrette om et barn der måske, måske ikke, har brug for hjælp, er det et udtryk for omsorg. Det er et skridt mod at barnet får den hjælp, der måske er brug for.

Hvis du som borger ikke ønsker dit navn oplyst overfor dem, som underretningen omhandler, kan du være anonym, når du underretter kommunen. Kender du ikke barnets navn er det en mulighed at udfylde feltet med teksten "Ukendt"

I Rådhusets åbningstid kan du bede om at tale med en sagsbehandler i Social og Familieafdelingen.

Du skal vide, at det er en alvorlig sag at lave en underretning. Og at det er strafbart at indgive falske oplysninger.

Har du en akut underretning udenfor Rådhusets åbningstid, kan du ringe til Fyns Politi, der laver en vurdering af sagen. Fyns Politi har tlf. nr. 114.

Offentlige ansatte har en skærpet underretningspligt.

Hvad sker der med underretningen

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at undersøge barnets og familiens situation nærmere. Kommunen er forpligtet på at tage stilling til underretningen inden for 24 timer.

Når du som borger har underrettet Social- og Familieafdelingen vil du modtage en kvittering og vi kan vælge at kontakte dig for yderligere oplysninger. - medmindre du har ønsket at være anonym.

Når du som ansat har underrettet Social- og Familieafdelingen vil du modtage en kvittering og vi kan vælge at kontakte dig for yderligere oplysninger. Ansatte kan ikke vælge at være anonyme ved underretning om et barn eller ung i Langeland Kommune.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 13. juli 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00