Langeland Kommune

Selvmordsforebyggelse / Selfo

Langeland kommune har etableret en behandlingskæde ift. Børn og unge med selvmordsadfærd og har samarbejde med Klinik for Selvmordstruede, som er en afdeling under Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, OUH. Tilbuddet er opbygget således, at fagpersoner og borgere kan henvende sig til Selfo-teamet som i fællesskab tager stilling til sagens omfang.

Se publikationen: SELFO-Team Langeland

Kontakt ved bekymring

Telefonnumre Inden for arbejdstid

  • Psykolog Gurli Jakobsen mobil: 30595017
  • Sundhedsplejerske Anna Sofie Sparboom mobil: 23993289
  • Visitator/Socialrådgiver Pernille Haugaard mobil: 20465348

Telefonnumre - uden for arbejdstid

 


Sidst opdateret: 01. april 2019