Langeland Kommune

Sprogscreeninger

Alle børn i Langeland Kommune får tilbudt sprogvurdering i 3-årsalderen.

Sprogscreeningen foretages af en pædagog i børnehaven og følges op af en samtale med forældrene. I nogle tilfælde viser vurderingen, at barnets sprogudvikling er forsinket eller afvigende.

I samarbejde mellem institution, forældre og talehørepædagog overvejes det, hvorvidt der er behov konsultativ bistand eller indstilling til talehørepædagogen.

Obligatorisk sprogscreening ved skolestart

Fra august 2009 skal alle skoler som et led i undervisningen tilbyde en sproglig vurdering af eleverne.

Resultaterne af vurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen.

For enkelte elever kan der være behov for talepædagogisk bistand. Her samarbejder talehørepædagogerne med lærerne om udarbejdelse af en handleplan og eventuelt undervisningsforløb for barnet.

Sidst opdateret: 14. juli 2016