Langeland Kommune

Indstilling til PPR

 

For at indstille til PPR, skal pædagoger eller lærere udfylde et indstillingsskema - sædvanligvis i samarbejde med forældrene og eleven.

Forældre kan også selv henvende sig direkte og anmode om at få oprettet en sag.

Skemaet skal være underskrevet af både forældre og skolens eller institutionens ledelse, og sundhedsplejersken skal udfylde spørgsmålene, der omhandler barnets sundhed.

Skemaet fremsendes af skolen eller institutionen til PPR.

Hvad står der i indstillingsskemaet?

Indstillingen indeholder dels diverse stamoplysninger vedrørende barnet, dels en beskrivelse af barnet og den problemstilling, der ønskes hjælp til.

Relevante tests og undervisningsplaner vedlægges skemaet. Ligesom der oplyses om, hvad der er gjort for at hjælpe barnet frem til indstillingstidspunktet.

Hvad sker der med skemaet?

Når PPR modtager en indstilling på et barn, oprettes der sag og journal. Der sendes kvitteringsbrev til indstiller og til forældrene.
I brevet oplyses hvilken fagperson, der har fået sagen.

Journalen er omfattet af regler om aktindsigt og fortrolighed, og er PPR- medarbejderens arbejdsredskab.

Sidst opdateret: 14. juli 2016