Langeland Kommune

Hvornår kan PPR hjælpe?

 

Vi kan rådgive og vejlede, når barnet:

    - har indlæringsvanskeligheder
    - har adfærds-, kontakt og trivselsvanskeligheder
    - reagerer aggressivt og udad-reagerende
    - er for stille og indadvendt
    - har tale- eller sprogproblemer
    - har høreproblemer
    - har grov- og finmotoriske vaskeligheder
    - har kropslig uro og koncentrationsbesvær

Den grundlæggende værdi for PPR's arbejde er at fokusere på resurser og det, der fungerer godt. Vores arbejde tager dog ofte udgangspunkt i et eller flere konstaterede problemer, men vi tilstræber at være 'resursespejdende' frem for 'fejlfindende'.

Læs mere om de enkelte faggruppers arbejde i Ydelseskataloget.

 

Sidst opdateret: 14. juli 2016