Langeland Kommune

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

3 børn

PPR er en uafhængig rådgivning, hvor forældre, lærere og pædagoger ved kommunens skoler og daginstitutioner kan henvende sig for at få råd og vejledning vedr. børn og unge mellem 0 - 18 år.

PPR er et tværfagligt sammensat team placeret i Børn- og Ungeafdelingen, Fredensvej 1, Langeland Kommune.

Teamet omfatter:

  • 2 psykolog
  • 1 pædagogiske-psykologiske konsulenter 
  • 2 (audio) logopæder
  • 1 motorikvejleder
  • 1 fysioterapeut
  • 1 ergoterapeut

Læs mere om:

 

 

Sidst opdateret: 06. marts 2019