Langeland Kommune

Familierådgivning

Familierådgivning og åben anonym rådgivning i Langeland Kommune

Børnetegning

Familierådgivningen er en del af familieafdelingen og er en foranstaltning i henhold til Serviceloven.  

Familierådgivernes arbejdsopgaver defineres af sagsbehandlerne med baggrund i en socialfaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse).

Det betyder, at der skal være oprettet en børnesag i familieafdelingen, for at vi kan komme ind og arbejde som rådgivere i en familie.

Vores primære opgaver er generel rådgivning og vejledning i familierelaterede opgaver – derudover observationsopgaver - relationsarbejde – familiebehandling.

I vores arbejde med familierne samarbejder vi  tæt med sagsbehandlere - skoler - børnehaver - sundhedsplejersker og PPR for derigennem at støtte det enkelte barn bedst muligt

Den åbne anonyme rådgivning

Langeland Kommune har et tilbud om rådgivning til børnefamilier og unge.

Rådgivningen er et sted, hvor man kan komme ”fra gaden” og få en samtale om et problem, som man ønsker at få talt med en professionel omkring.

Man kan vælge at komme en enkelt gang eller flere, hvis der er behov for det.

Rådgivningen foregår anonymt, og det er ikke nødvendigt at man oplyser hvem man er.
Formålet er at få talt om det problem, man har brug for at få hjælp til at løse.

Støtte-kontaktfunktion

  • For unge op til 18 år
  • Forældrestøtte ved anbringelser (jvnf. § 54)

Støtte-kontaktfunktionen for unge er en hjælp til at strukturere hverdagen - eksempelvis til at møde på arbejde eller i skole, styring af økonomi, korrespondance til myndigheder - og i det hele taget være behjælpelig med at den unge får skabt 'rammer' for sit liv.

Alle forældre der har anbragte børn har ret til en støtte-kontaktperson.
Støttefunktionen består i at samtale og støtte forældrene i forhold til børn, anbringelsessted og myndigheder. Støtten kan også gives i forhold til budgetlægning og økonomistyring i familien.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Vi kan lytte
  • Vi kan give gode råd og idéer til løsning af problemer
  • Vi kan henvise til relevante instanser
  • Vi har tavshedspligt

Du kan kontakte os, så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan mødes.

Sidst opdateret: 31. maj 2017