Langeland Kommune

Beredskabsplan ved overgreb og vold mod børn

 

 

Langeland Kommune har udarbejdet en beredskabsplan, som skal sikre forebyggelse og en stærk indsats mod overgreb af børn og unge. Formålet med beredskabet er, at alle profes-sionelle, der har med børn og unge at gøre, får de bedste forudsætninger for at forebygge, opspore og handle på mistanke og viden om overgreb, så børn og unge i Langeland Kommune er i de bedste hænder, når de er i vores varetægt.

Vigtigt om underretninger.

Som medarbejder er det din pligt at lave en underretning, når du iagttager, at der er et problem. Det er DIG, der skal handle. Du kan ikke regne med, at ”andre” tager sig af det. Underretningspligten tilsidesætter din tavshedspligt.

Vejen til en underretning.

  1. Er du bekymret for et barn – drøfter du sagen med din leder og aftaler evt. at tage sagen op på det tværfaglige møde
  2. På det tværfaglige møde drøfter I, hvad der kan løse problemet, og om det er en problematik, der kan løses i eget regi – hvis ikke dette er tilfældet, skal der underrettes
  3. Der skal beskrives kort, hvad der er bekymring omkring, og hvad der eventuelt har været iværksat for at afhjælpe problemet
  4. Sagen sendes til Familieafdelingen, og du vil inden en uge modtage en bekræftelse

Såfremt sagen er ALVORLIG (dvs. der er mistanke om, at barnet eller den unge udsættes for fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold).

  1. Du og din leder må ikke drøfte sagen med forældrene. Kontakten med forældrene sker i første omgang via Familieafdelingen eller politiet
  2. Sagen drøftes med nærmeste leder
  3. Sagen sendes til underretning@langelandkommune.dk – eller via telefon 6351 6100
  4. Du ringer for at sikre, at underretningen er modtaget
  5. Du modtager en bekræftelse

Er du borger og ønsker at lave en underretning, kan du læse mere herom via nedenstående link:

 

Vejledning

Sidst opdateret: 25. oktober 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Social og Familie
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Tlf: 6351 6000

 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00