Langeland Kommune

Pasning af dit eget barn

Som forælder kan du få tilskud til at passe dit eget barn, jvf. Dagtilbudsloven, Kapitel 16 § 86 – 91.

Herunder kan du se retningslinjer for pasning af eget barn i Langeland Kommune.

Hvem kan få tilskud til at passe eget barn?

I stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud kan du som forælder få tilskud til at passe dit barn selv. For at få tilskud til pasning af eget barn skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst, have arbejdsindtægt eller være selvstændigt erhvervsdrivende i samme periode.
  • Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
  • Der kan kun modtages tilskud for én periode til samme barn.
  • Når tilskudsperioden starter, skal dit barn være mindst 24 uger.
  • Når tilskudsperioden slutter, må dit barn maks. være 3 år.
  • Du skal være biologisk forælder, adoptivforælder eller samlevende i husstanden.
  • Du skal have opholdt dig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år. Dette gælder også for danske statsborgere, der i en årrække har opholdt sig uden for landet. (Andre EU/EØS borgere er ikke omfattet af denne betingelse.)
  • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns sproglige kompetencer i dansk. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation.

Dokumentationen indsendes sammen med ansøgningen om tilskud til pasning af eget barn til Læring & Trivsel - Bettina Christensen bec@langelandkommune.dk.

Ønsker du yderligere information om denne dokumentation, kan du kontakte Læring & Trivsel. (Andre EU/EØS borgere er ikke omfattet af denne betingelse.)

Tilskuddets størrelse.

I 2018 vil tilskuddet udgøre 5.544 kr. pr. måned. Tilskuddet er skattepligtigt og oplysningerne fra hovedskattekortet anvendes.

Tilskuddet bliver overført til Nemkonto den sidste hverdag i den måned, som tilskuddet dækker.

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Der kan maks. udbetales 3 tilskud til samme husstand på samme tid.

Sådan søger du om tilskud til pasning af eget barn.

Ønsker du at søge om tilskud til pasning af eget barn, skal du udfylde blanketten ”Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn”. Ansøgningen sendes til Læring & Trivsel - Bettina Christensen bec@langelandkommune.dk

Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barn 3 måneder før, dit barn skal passes.

Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid inden starten af pasningen, da du ikke kan få tilskud fra før ansøgnings-tidspunktet.

Langeland Kommune er forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmet og den der passer barnet. Dette betyder, at hjem og passer skal godkendes inden ordningen kan træde i kraft.

Din ansøgning om tilskud til pasning af eget barn bliver færdigbehandlet senest en måned efter, at ansøgningen er modtaget.

Når tilskudsperioden slutter.

Hvis du ønsker et pasningstilbud til dit barn, når tilskuds-perioden slutter, skal du skrive dit barn på venteliste. Du skal skrive barnet op til en plads, senest 3 måneder før dit barn skal i pasning.

Du skal skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning.

Særlige forhold.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn efter § 86, hvis Kommunal-bestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpe-foranstaltninger efter § 52 i Lov om Social Service anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

Har du spørgsmål til ordningen.

Har du spørgsmål om tilskud til pasning af eget barn, er du velkommen til at henvende dig til Læring & Trivsel – Bettina Christensen via mail bec@langelandkommune.dk eller telefon 63 51 61 46.

 

Sidst opdateret: 04. maj 2018