Langeland Kommune

Pædagogisk tilsyn

Dagplejepædagogerne fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem og i legestuerne.

 

Besøgene er både anmeldte og uanmeldte.

Formålet er:

  • Rådgivning og vejledning
  • Supervision af dagplejerne i dennes hverdag omkring børnene
  • Tilsyn med at forholdene er som de skal være i dagplejehjemmet, og at dagplejerne efterlever gældende politikker og regler

Barnets udvikling og trivsel

Hvis en dagplejer oplever at et barn ikke udvikler sig alderssvarende, er det dagplejerens opgave at tage en snak med familien om, hvad man i fællesskab kan gøre for at støtte barnet bedst muligt.

Dagplejeren skal søge råd og vejledning hos den tilsynsførende pædagog.

Sidst opdateret: 14. december 2015