Langeland Kommune

Dagplejetakst og tilbagebetaling

Information om priser for en dagplejeplads

Prisen for en dagplejeplads er i henhold til gældende takster.

Der kan søges fripladstilskud, og der gives søskenderabat efter gældende regler. Kontakt Pladsanvisningen i kommunen ved spørgsmål ang. dette. Betalingen dækker en fuldtidsplads i dagplejen og fuld kost dagen igennem.

I de tilfælde hvor jeres faste dagplejer er fraværende og I ikke benytter gæstepleje kan I få en tilbagebetaling pr. dag ift. den takst I giver for pasningen. Dette kan ses som en kompensation for, at I ikke benytter gæstepleje. Der er nogle enkelte undtagelser af tilbagebetaling af forældrebetaling: der er ingen tilbagebetaling i juli måned da den er betalingsfri, tillige er der ikke tilbagebetaling dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, 24. december, og mellem jul og nytår.

For at kunne modtage tilbagebetaling, skal fraværet meldes til kontoret. Dette sker gennem dagplejer, eller via svar på sms, når der tilbydes gæsteplacering ved sygemelding.

Juli måned er betalingsfri.

Sidst opdateret: 05. januar 2017