Langeland Kommune

Inden barnet starter i dagpleje

Den første kontakt til dagplejen og indskrivningsmøde

 

Inden jeres barn starter i dagplejen, vil I blive kontaktet af dagplejekontoret telefonisk. Her vil I blive spurgt til opstartsdato, pasningsbehov, transportmuligheder m.m. Disse oplysninger bruges til, at finde den mest optimale dagplejeplads til jer og jeres barn.

Lige omkring opstarten i dagplejen bliver I inviteret til et indskrivningsmøde, som afholdes ved dagplejeren. Ved indskrivningsmødet deltager I og jeres barn, dagplejeren og supervisoren. I kan læse yderligere om indskrivningsmødet i Velkomstfolderen.

På hjemmesiden finder i et link til en folder med diverse oplysninger og ”gode råd” – Klar - parat-dagplejestart, som dagplejens forældrebestyrelse har udarbejdet.

Sidst opdateret: 12. december 2018